bajunet


bajunet
m, -a f mil bayonet I s nataknutim -ama with fixed b-s; s/pred uperenim -ama at b. point; prisiliti -ama force at b. point; napad -om b. charge; ubosti/pro-bosti/ubiti -om bayonet; režim koji se odr-žava -ama regime ruling at b. point
* * *
• bayonet

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • bajunet — bajùnēt (bajònēt) m (bajonéta, bajunéta ž) <G bajunéta> DEFINICIJA vojn. jednobridi, dvobridi ili trobridi bodež sa žljebovima, nosi se o lijevom boku ili nataknut na pušku za borbu prsa o prsa [nataknuti bajunet; staviti bajunet]… …   Hrvatski jezični portal

 • bajùnēt — (bajònēt) m (bajonéta, bajunéta ž) 〈G bajunéta〉 vojn. jednobridi, dvobridi ili trobridi bodež sa žljebovima, nosi se o lijevom boku ili nataknut na pušku za borbu prsa o prsa [nataknuti ∼; staviti ∼] ✧ {{001f}}fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • bajunetni — bajùnetnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na bajunet SINTAGMA bajunetna kliješta med. kirurški instrument za hvatanje, posebno izvinute konstrukcije; bajunetni zapor spoj (npr.) cijevi međusobno, poklopca i posude, žarulje i grla, zatikom na… …   Hrvatski jezični portal

 • bajònēt — m 〈G bajonéta〉 vojn., {{c=1}}v. {{ref}}bajunet{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • bôd — m 〈N mn bódovi〉 1. {{001f}}a. {{001f}}ubod iglom ili šiljastim predmetom b. {{001f}}tehnika u vezenju i pletenju [krupni ∼] 2. {{001f}}vojn. zast. a. {{001f}}nož koji se nasađuje na pušku, bajunet b. {{001f}}bodež 3. {{001f}}osjećaj probadanja… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • šìljbok — m 〈N mn oci, G ōkā〉 reg. vojn. zast. ekspr. bajonet, bajunet ✧ {{001f}}njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • šiljbok — šìljbok m <N mn oci, G ōkā> DEFINICIJA reg. vojn. zast. ekspr. bajonet, bajunet ETIMOLOGIJA njem. Schildwache: straža …   Hrvatski jezični portal

 • bod — bȏd1 m <N mn bódovi> DEFINICIJA 1. a. ubod iglom ili šiljastim predmetom b. tehnika u vezenju i pletenju [krupni bod] 2. vojn. zast. a. nož koji se nasađuje na pušku, bajunet b. bodež 3. osjećaj probadanja (osobito u jednom udaru); bockanje …   Hrvatski jezični portal

 • bajunetašev — bajunetášev prid. DEFINICIJA koji pripada bajunetašu ETIMOLOGIJA vidi bajunet …   Hrvatski jezični portal

 • bajunetašičin — bajunetàšičin prid. DEFINICIJA koji pripada bajunetašici ETIMOLOGIJA vidi bajunet …   Hrvatski jezični portal

 • bajunetaš — bajunètāš m <G bajunetáša> DEFINICIJA onaj koji se bori s bajunetom ETIMOLOGIJA vidi bajunet …   Hrvatski jezični portal